Väktarutbildning lär dig förebygga olyckor

Enligt Studier.se har en väktare till uppgift att försöka förebygga och förhindra att olyckor kan ske. Väktare är aktiva inom en mängd olika områden och det är ofta ett väldigt socialt arbete. Man kan exempelvis få jobb som kontrollant i butiker eller så kan man arbeta som ordningsvakt under olika event. Det rekommenderas att man som färdigutbildad väktare fortsätter att utbilda sig inom relevanta områden såsom brandskydd liksom kommunikation och förhandling.

Grunderna i väktarutbildningen

Du måste vara 18 år för att få påbörja en väktarutbildning och det går bra att studera antingen som enskild individ eller som anställd hos ett företag. Själva utbildningen anordnas av olika aktörer och den delas upp i två kursdelar. Efter att del 1 är avklarad skall en 160 timmar lång praktik genomföras och först därefter kan del 2 påbörjas. Både del 1 och del 2 kröns av både praktiska och teoretiska prov. När dessa är avklarade med goda resultat innehar man rätten att arbeta som väktare. Vart fjärde år ska utbildningen fräschas upp genom att man går en så kallad ”brush up”-kurs.

Vakt

Det finns flera vidareutbildningar som man kan gå inom väktaryrket. Den minst tidskrävande är den inom vakt och lots, där man exempelvis hjälper Trafikverket vid vägarbeten.

Butikskontrollant

En annan populär vidareutbildning som dock kräver en del yrkeserfarenhet är att utbilda sig till butikskontrollant. Det kan tyckas enkelt men det kräver en hel del av väktaren som många gånger arbetar självständigt och i civil klädnad. Huvudsyftet med butikskontrollanten är att denne ska förhindra stölder i butiker.

Skyddsvakt

En skyddsvakt har fler befogenheter än ordinära väktare. Beroende på vad det är man skyddar kan man exempelvis ha rätten att bära vapen. Skyddsvakter är vanliga vid nationellt viktiga anläggningar såsom kärnkraftverk och liknande.