Larm till hemmet

Villalarm eller hemlarm har blommat upp på marknaden i en hög hastighet. Det är ett svar på den osäkerhet som många nu känner inför de omvälvningar som samhället står inför. Sanningen är den att ju fler aktörer som finns desto svårare blir det att faktiskt välja säkerhetssystem. Här nedan följer en översyn av vad som kan ingå i hemlarm.

Väktare

Alla företag erbjuder väktartjänst. Det innebär att när ditt hemlarm går så åker en väktare hem till dig för att kolla läget. Traditionellt har företaget ett visst antal fastanställda väktare men nyare väktarfirmor har implementerat system där de hyr väktare och den väktare som då finns närmast åker ut på uppdraget.

Kamera

Det går bra att ha kamera både inomhus och utomhus. Kameror har stora fördelar då de kan skrämma bort tjuvar vid första anblick och då de ju faktiskt fångar förövarna på bild. Det går även att ordna livesändningar till din mobil, varvid du kan avbeställa utryckningen om du skulle upptäcka att det är en familjemedlem på bilderna.

Ljud

Därtill kan man installera ljud. När larmsignaler går igång skapar det många gånger stor stress hos förövaren och denna lämnar då skyndsamt byggnaden.