Få betalt för att vakta jorden

Vill du skydda världen? Intresserar rymden dig? Har du fallenhet för matematik, fysik och biologi?Om svaret är ja så är detta kanske det perfekta jobbet för dig.

Planetbeskyddare

Som en del av USA:s säkerhetssystem söker nu NASA en högkvalificierad person som kan tänka sig att arbeta som beskyddare av jorden, där den officiella titeln är ”Planetery Protection Officer”. Om inte titeln kan tänkas locka dig tillräckligt så kanske lönen kan göra det? Arvodet är nämligen drygt en miljon kronor per år.

Arbetsuppgifter

Huvuduppdraget är att se till så att kontaminering inte sker mellan jorden och dess omnejd. Det är främst under NASA:s rymdforskningar som detta uppstår och uppdraget handlar alltså om att skydda jorden från rymdbakterier och liknande organiska föreningar samt att skydda rymden från jordens biologi. Om rymden berörs av mänsklig påverkan kan det försvåra arbetet med att hitta utomjordiskt liv.

Säkerhetsklassad information

NASA har redan fått in mängder av jobbansökningar men för svensken finns ett litet problem; den information som hanteras hos NASA är säkerhetsklassad och därmed krävs amerikanskt medborgarskap.