Hemmets säkerhet under renoveringen

Om det ska utföras en stor renovering i hemmet är det inte alltid man vill eller kan bo kvar där. Såväl familj som husdjur kan behöva flyttas under en kortare eller längre period och bostaden kan behöva stå obebodd. Men hur är det egentligen med hemmets säkerhet vid sådana situationer?

Välj pålitliga företag

Genom att välja pålitliga företag som är anslutna till Built och som kan visa på riktiga kunskaper och har bra referenser minskar man risken att något av företagen är inblandade i något skumt. Se också till att anlita så få företag som möjligt. Det medför att det blir mindre spring i bostaden och det blir inte heller så många olika personer som kommer dit. Se också gärna till att vara närvarande så mycket det går vid renoveringen.

Hemlarm och renovering

I regel är det inget problem att låta hemlarm sitta kvar vid en renovering. Tänk dock på att brandlarm kan lösas ut vid arbeten som ryker. De är dock bra att ha kvar om en eldsvåda skulle blossa upp under arbetet. Med hemlarm kan du via kameror också se att allt jobb görs, om du inte har möjlighet att vara på plats. Kanske kan du också styra låset via larmet? Då kan du släppa in de hantverkare du vill, och sedan låsa dörren efter dem.

Lås in värdefulla saker

Se alltid till att låsa in värdefulla saker. En stor fördel är om du kan låsa till de rum som renoveringen inte ska ske i. Det kan ske genom vanliga dörrlås eller genom att du helt enkelt sätter ett hänglås på dörren. På så vid försvåras eventuella stöldförsök.

Försäkring vid renoveringen

I regel gäller inte en hemförsäkring om du lånar ut nycklar, om du lägger dem utanför dörren eller om du låter dörren stå upplåst. Kontrollera med ditt försäkringsbolag kring vad som gäller. Då vet du om du kan få ersättning om något sker.