Arbeta som larmtekniker

Larmtekniker är ett yrke med en säker framtid, då det är en kompetens som kan användas inom många olika branscher, och efterfrågan på larm och säkerhetssystem sannolikt endast kommer att öka. Som larmtekniker eller larminstallatör arbetar man inte bara med att installera inbrottslarm, utan även brandlarm, TV-övervakning (CCTV) och passersystem – alla typer av säkerhetssystem, med andra ord. Förutom själva installationen är det vanligt att man informerar och instruerar användarna om hur systemet fungerar. Som larmtekniker behöver man med andra ord ha både tekniskt kunnande och social kompetens, samt ett visst mått av pedagogisk förmåga. Självklart kan man som larmtekniker också arbeta med att sköta reparation och service av säkerhetssystem som man tidigare installerat. Då bör man även ha analysförmåga och problemlösning som starka egenskaper.

För att utbilda sig till larmtekniker bör man börja redan på gymnasiet, och välja ett program med teknisk inriktning. Det finns ingen gymnasieutbildning som leder fram till att man är en fullfjädrad larmtekniker, men på el- och energiprogrammet kan man få en grundutbildning i larm- och säkerhetsteknik. Skolan kan utfärda ett certifikat efter utbildningen, förutsatt att man har genomgått det praktiska arbete som larmtekniker som ingår i utbildningen, och har kunskap om de regler och lagar som gäller för larminstallation. Om man har en teknisk utbildning i grunden kan man efter gymnasiet eventuellt få jobb som lärling på ett elteknikföretag eller säkerhetsföretag. Det bästa är dock om man kompletterar sin gymnasieutbildning med en yrkeshögskoleutbildning. Ofta är dessa utformade som ett lärlingsprogram med mycket praktiskt arbete. Det finns dock även enstaka utbildningar i ämnet som sker på distans, där fokus av naturliga skäl hamnar mer på det teoretiska.

När man är färdigutbildad larmtekniker har man flera vägar att välja mellan. Man kan till exempel söka anställning hos ett redan existerande larm- eller säkerhetsbolag, eller så kan man starta sitt eget företag. Det sistnämnda medför fördelen att man har mer frihet att bestämma över sin egen tid, men nackdelen att man inte har en lika trygg inkomst. Något som kan vara bra i ett sådant läge är därför factoring, eftersom det innebär att man inte behöver vänta på att kunderna ska betala sina fakturor – man får istället pengarna direkt. Om man skulle ha bråttom att få en betalning för att kunna betala hyran eller andra räkningar, behöver man med andra ord inte oroa sig om man har factoring.