IT-säkerhet – hur säker är du online?

Criminal hiding behind a mask turns up on computer screen asking the owner for money. Concept of phishing and ransomware, where the computer has all files on the harddrive encrypted and the victims need to pay a ransom in order to get their files unlocked.

Idag använder vi internet allt mer både i datorer, surfplattor och telefoner. Tekniken utvecklas allt mer och det blir lättare och lättare att kunna identifiera sig online. Detta medför dock en hel del extra faror. Det blir också allt lättare för obehöriga att komma åt olika uppgifter. När det gäller bankuppgifter och liknande är det mycket viktigt att se till att de hålls väl skyddade. Det finns idag ligor som arbetar med att försöka komma åt uppgifter över internet och dessa arbetar ofta med mycket skickliga metoder. De kan till exempel skicka ut mail som ser ut att komma från banken eller liknande. När en person klickar på något i mailet, eller öppnar det placeras olika filer i personens dator. Dessa kan sedan spionera på allt som görs på datorn.

Hur, och vilken information kan läcka ut?

När man använder en dator finns det ofta mycket känslig information som riskerar att läcka ut. Detta gäller både arbetsdatorer och privata datorer. Det kan också finnas säkerhetsbrister i till exempel myndigheters datorer. Dessa gör att uppgifter om rikets säkerhet kan läcka ut och detta är mycket allvarligt. När man använder sin egen dator finns det risk att bankuppgifter, inloggningsuppgifter och liknande kommer ut. Det kan till exempel hända genom att spionvara placerats i datorn. Det kan också ske genom någon tar över datorn och fjärrstyr den. Detta kan göras på flera olika sätt. Denna typ av attacker kan ske mot både privata datorer och företagsdatorer. Ibland märker man inte att detta sker och när ett virusprogram eller liknande upptäcker den främmande varan kan det ofta redan vara försent. Då kan alla känsliga uppgifter redan ha hamnat i fel händer och då måste man försöka spärra sina uppgifter.

Hur kan man skydda sig?

Det finns flera sätt man kan skydda sig på när det gäller IT-säkerhet. Man bör till exempel se till att man har en bra brandvägg samt ett väl fungerande anti virusprogram. Om man får ett mail från en okänd avsändare bör man undvika att öppna det och om man får ett konstigt mail från sin bank bör man kontakta dem omedelbart för att säkerställa att mailet verkligen kommer från banken. När man ska ta reda på om mail och liknande är äkta är det ofta en bra idé att ha bra ljus omkring sin dator. ledlampor lönar sig verkligen om man sitter ofta vid datorn. Med dessa får man ett lämpligt ljus som gör det lättare att koncentrera sig på datorn. Då kan man minska risken att luras av de som vill åt ens uppgifter.