Skydda bostaden från radon

Det är faktiskt svårt att veta om det finns radon i ditt hus eller inte, för denna osynliga fara lurar i många hem. Radon är en stor hälsorisk och därför bör du skydda dig mot detta. Det lättaste är att se till att det görs en mätning. Då går det att hitta firmor på nätet och det är bara att till exempel skriva in radonmätning i Stockholm i sökrutan. Då kommer det upp ett flertal alternativ. Gör du en sådan mätning är du på den säkra sidan och kan skydda dig.

Vad är egentligen radon?

Radon är ett grundämne som är radioaktivt och är en gas som bildas i jordens skorpa, för att sedan läcka ut i vår atmosfär. Det går inte att se, lukta eller smaka radongasen och den är en riktigt stor hälsorisk i byggnader som inte har en ordentlig ventilation, vilket tyvärr kan drabba husets källare! När radonet inandas sätter den sig i lungorna och luftvägarna och avger strålning.

Radonhus – vad är det?

Det är så att radon finns i princip i alla hus. Hur mycket radongas det finns avgörs av vilket byggnadsmaterial som har använts, markens radonavgång, tätheten mot jordytan och lufttrycket. I vårt land så har berggrunden en högre radioaktivitet än andra länder, vilket gör att det förekommer högre halter av radon i bostäderna. Radonhalten inne i hemmet påverkas av väder, lufttryck och vind.

Hur gör man för att skydda sig?

Genom att se till att ha en bättre ventilation i huset, se till att täta hål och sprickor som är mot marken m.m, så kan man skydda sig mot radon till den större delen. Det finns till och med vissa källare som det inte går att bo i överhuvudtaget. Visserligen beror inte det på att det är en högre halt radon i källaren än i övriga huset, utan det beror oftast på att ventilationen och utluftningen är sämre i källaren. Därför bör man se till att dörren ner till källaren alltid är stängd och se till att ha en ordentlig ventilation där nere. Naturligtvis går det att göra en källare beboelig om de rätta skyddsåtgärderna görs.

För att vara på den säkra sidan bör du göra en radonkoll och sedan se till att ha en tät och bra konstruktion mot jordytan, eftersom radon kommer alltid komma från jorden, för att sedan gå över till radioaktiva ämnen. Har du en korrekt och solid konstruktion på ditt hus med betongplatta och golv som är hundraprocentigt tätt, så förhindras större mängder radon att tränga in i din bostad och då framför allt i källaren.

Det går att minska radonet inomhus med en speciell radonbrunn eller radonsug, medan radonet från byggnadsmaterial förminskas med hjälp av ventilationsfläktar.